FRYSK vertaling Beantwoording vragen over Werkprogramma DINGtiid 2024-2025

De Friese vertaling van de brief die minister De Jonge (BZK) stuurt aan de Eerste Kamer. De brief bevat zijn antwoorden op vragen over het werkprogramma van DINGtiid voor de periode 2024-2025. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, de VVD, het CDA, D66, de ChristenUnie en OPNL.

FRYSK vertaling Beantwoording vragen over Werkprogramma DINGtiid 2024-2025