Maatregelen CO2 managementplan BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft als doel een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit document is een hoofdstuk van het overkoepelende CO2-managementplan en beschrijft de belangrijkste maatregelen die BZK neemt in haar verduurzaming.

Maatregelen CO2 managementplan BZK (PDF | 6 pagina's | 505 kB)