Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 augustus 2022

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.