Nulmeting BOMOS2i - Beheer Simplerinvoicing SI-UBL 2.0

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft het Centrum van Standaarden van Logius gevraagd een nulmeting uit te voeren om inzicht te krijgen over de wijze waarop het beheer van de standaard Simplerinvoicing (SI-UBL 2.0) aan de kaders van BOMOS2i voldoet.

De BOMOS2i is een praktische handreiking voor de initiatie en toetsing van de beheerprocessen voor open-standaarden. Praktisch gezien betekent dit dat BOMOS2i zowel te gebruiken is voor het inrichten van een geheel nieuwe beheerorganisatie, als voor het verbeteren en actualiseren van een bestaande beheerorganisatie.

Nulmeting BOMOS2i - Beheer Simplerinvoicing SI-UBL 2.0 (PDF | 17 pagina's | 370 kB)