Impactanalyse STOP-TPOD Omgevingsvisie en Projectbesluit

Het betreft een inventarisatie door een externe hoe de rijkspartijen tegen deze standaard aankeken. Per omgevingsdocument is een dergelijk profiel opgesteld waarbij elke bestuurlijke partij (gemeenten, provincies, waterschappen en rijk) de informatiebehoefte heeft ingebracht.

Impactanalyse STOP-TPOD Omgevingsvisie en Projectbesluit (PDF | 40 pagina's | 873 kB)

  • De STandaard Officiële Publicaties (STOP)
  • ToepassingsProfielen OmgevingsDocumenten (TPOD)