Halfjaarrapportage april 2021 Monitor Invoering Omgevingswet

De halfjaarrapportage van de Monitor Invoering Omgevingswet doet verslag over de vraag hoe ver de bevoegde gezagen zijn met de voorbereidingen om op 1 januari 2022 aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet te voldoen.