Eindrapportage Herijking Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO

Deze eindrapportage bevat een maatwerkadvies met conclusies over de huidige volwassenheid van de strategische beheerorganisatie (SBO) en de tactische beheerorganisatie (TBO) onderbouwd door bevindingen. Daarnaast bevat dit rapport een set van aanbevelingen die kunnen helpen bij verdere optimalisatie.

Eindrapportage Herijking Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO (PDF | 48 pagina's | 4,7 MB)