Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet

Een enquête met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet op een zodanige wijze dat de uitvoering zo min mogelijk wordt belast.

Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet (PDF | 288 pagina's | 8,4 MB)