Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening.

Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023 (PDF | 7 pagina's | 177 kB)