Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7

Dit rapport bevat de resultaten van het project Indringend Ketentesten Fase 7. Deze fase is uitgevoerd van medio oktober 2023 tot eind januari 2024. Indringend Ketentesten is van belang om aan te tonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7