Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) zijn de organisatieonderdelen die departementsoverstijgende taken uitvoeren op het gebied van de rijksbedrijfsvoering bijeengebracht.

Naast het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) betreft het de shared service organisaties (SSO's) Doc-Direkt, FMHaaglanden, Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI), Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk), Rijksinkoopsamenwerking (RIS), Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF).

Als beheerder van de SSO's stuurt DGVBR op kwaliteit en onderlinge samenhang in de dienstverlening van betreffende organisaties.

Leiding van DG Vastgoed en Bedrijfsvoering

  • Yvonne van der Brugge-Wolring