Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) zijn de organisatieonderdelen die departementsoverstijgende taken uitvoeren op het gebied van de rijksbedrijfsvoering bijeengebracht.

Naast het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) betreft het de shared service organisaties (SSO's) Doc Direkt, FMHaaglanden, P-Direkt, Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

DGVBR verwerft vastgoed en stelt dat ter beschikking aan onderdelen van het Rijk. Het beheert, onderhoudt en gebruikt een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille en verwerft hiermee zo mogelijk inkomsten.

Als beheerder van de SSO's stuurt DGVBR voorts op kwaliteit, soberheid en onderlinge samenhang in de dienstverlening van betreffende organisaties.

Leiding van DG Vastgoed en Bedrijfsvoering

  • Peter Hennephof (waarnemend)