Shared service organisaties (SSO's)

Onder het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) vallen de shared service organisaties Doc-Direkt, FMHaaglanden, Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI), Organisatie Personeel en Rijk (O&P Rijk), Rijksinkoopsamenwerking (RIS), Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) en Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF).

Plaatsvervangend directeur-generaal

Ronald Barendse

Doc-Direkt

Het expertise- en dienstencentrum dat passende innovatieve, generieke diensten en expertise biedt voor de opgave informatiehuishouding van het Rijk. Draagt met andere VBR-onderdelen bij aan de uitvoering van het actieplan ‘Open op Orde’. Doc-Direkt heeft capaciteit en expertise voor implementatie generieke diensten, adviezen, verbetertrajecten informatiehuishouding, Wet Open Overheid (WOO) en Parlementaire Enquêtes.

Directeur Doc-Direkt

Dany Venema

FMHaaglanden

Bezoekadres

Koningskade 4,
2596 AA DEN HAAG

Postadres

Postbus 20011
2500 AA DEN HAAG

Telefoon: 070 311 86 12 (algemeen)
E-mail: FMHSecretariaat@rijksoverheid.nl (algemeen)
Internet: http://www.fmhaaglanden.nl  

Beschrijving

FMH levert facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio. Dit doen zij met ruim 500 medewerkers rondom de werkplekken van circa 30.000 rijkscollega's zodat zij comfortabel kunnen werken.
Het verzorgingsgebied van FMH bestaat uit de volgende departementen:

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Economische Zaken en klimaat (EZK)
 • Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Financiën (Fin), alleen vervoer

FMH werkt landelijk nauw samen met de drie andere Concern Dienstverleners van het Rijk (CDV's):

 • het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)
 • Rijkswaterstaat (RWS) en
 • de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze CDV's verzorgen de facilitaire dienstverlening voor rijksorganisaties buiten de Haagse regio.

Directeur

Pablo Hunnego

SSC-ICT

SSC-ICT is een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk en servicet de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Het shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 (ambassade)posten over de gehele wereld. SSC-ICT ontwikkelt en beheert ruim 1.000 applicaties, verzorgt housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), biedt IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voert jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgt SSC-ICT dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Meer informatie is te vinden op de website van SSC-ICT.

Directeur SSC-ICT

Joop Groen

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI)

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI) is een kennisintensieve dienstverlener van en voor het Rijk op het gebied van digitalisering, (organisatie-)ontwikkeling en innovatie (interim-, project- en programmamanagers en adviseurs). Rijksorganisatie ODI helpt rijksbrede, departementale en uitvoeringstechnische maatschappelijke opgaven te versnellen, zoals een veilige digitale publieke dienstverlening, hybride werken en het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Naast inhoudelijke multidisciplinaire expertise biedt Rijksorganisatie ODI ook nieuwe werkwijzen en zo nodig een experimentele omgeving om al lerend snel en effectief beleidsdoelstellingen te realiseren.

Directeur Rijksorganisatie ODI

Richard Vielvoije

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk)

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) biedt organisatie - en personele diensten in samenhang: voert de CAO Rijk uit, verzorgt personeels- en salarisadministratie voor 140.000 (rijks)medewerkers en is verantwoordelijk voor de rijksbrede invulling van de Participatiewet. Via het P-Direktportaal kunnen medewerkers zelf hun personeelszaken regelen. Daarnaast draagt O&P Rijk zorg voor de rijkspas. Tevens levert het rijksbreed tweedelijns dienstverlening op de terreinen arbeidsmarktcommunicatie, werving & selectie, loopbaan- & talentontwikkeling, bedrijfszorg, inclusiviteit, organisatie-inrichting en arbeidsjuridisch advies.

Directeur O&P Rijk

Marijke van den Broek

Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) adviseert bij inkooptrajecten van eenvoudig tot complex en voert deze trajecten desgevraagd ook uit. RIS vertegenwoordigt het gehele inkoopproces, van inkoopaanvraag tot contractbeheer. Daarnaast verzorgt de RIS aanvullende inkoopdienstverlening zoals het beheer van primaire inkoopapplicaties en van inkoopportalen, het adviseren over complexe vraagstukken en het leiden van ontwikkelprojecten. Voor de rijksbrede categorieën Schoonmaak en Vervoer & Verblijf voert de RIS de aanbestedingen uit. Categoriemanagement betekent dat ministeries niet alleen voor zichzelf inkopen, maar per productgroep voor elkaar.

Directeur RIS

Richard Lennartz

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

De Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) zorgt voor twee vitale processen binnen de Rijksoverheid: beveiliging van vooral rijkslocaties en rijksevenementen en het transport van vertrouwelijke en gerubriceerde zendingen. De Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) beveiligt meer dan 450 rijkslocaties door heel Nederland en jaarlijks meer dan 150 rijksevenementen en bijzondere beveiligingsopdrachten. Dat doet RBO 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. De Interdepartementale Pakket- en Koeriersdienst (IPKD) levert logistieke diensten voor de Rijksoverheid. Van vertrouwelijke, gerubriceerde rijksdocumenten tot aan bijzonder vervoer. Een voorbeeld is de bezorging van (aangetekende) rijksdocumenten aan burgers, zoals gerechtelijke brieven.

Directeur RBL

Edgar Heijmans (interim)

Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF)

De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) adviseert, voert uit en ondersteunt in bedrijfsvoering en financiële processen. Dit gebeurt op gebied van in-, door- en uitstroom, boekhouding, crediteuren- en debiteurenadministratie, projectadministratie, functioneel beheer, communicatie, informatiebeveiliging en privacy. Dit doet OBF voor de organisatieonderdelen Rijksorganisatie ODI, RIS, RBL. Daarbij levert OBF ook diensten aan collega- agentschappen SSC-ICT, FMH, Doc-Direkt en de Rijkschoonmaakdienst (RSO).

Directeur OBF

Vikash Sewkaransing