Shared service organisaties (SSO's)

Onder het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) vallen de shared service organisaties Doc Direkt, FMHaaglanden, P-Direkt, Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

Doc Direkt

Doc Direkt beheert en bewerkt archieven voor een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. De organisatie is samengesteld uit de archiefdiensten van de ministeries, het semi-statisch archief van de Belastingdienst en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS).

Doc Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding op orde is.

Directeur Doc Direkt

A.A.J. Dijkhuis (André)

FMHaaglanden

Bezoekadres

Koningskade 4,
2596 AA DEN HAAG

Postadres

Postbus 20011
2500 AA DEN HAAG

Telefoon: 070 311 86 12 (algemeen)
E-mail: FMHSecretariaat@rijksoverheid.nl (algemeen)
Internet: http://www.fmhaaglanden.nl  

Beschrijving

FMH levert facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio. Dit doen zij met ruim 500 medewerkers rondom de werkplekken van circa 30.000 rijkscollega's zodat zij comfortabel kunnen werken.
Het verzorgingsgebied van FMH bestaat uit de volgende departementen:

 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Economische Zaken en klimaat (EZK)
 • Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Financiën (Fin), alleen vervoer

FMH werkt landelijk nauw samen met de drie andere Concern Dienstverleners van het Rijk (CDV's):

 • het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)
 • Rijkswaterstaat (RWS) en
 • de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze CDV's verzorgen de facilitaire dienstverlening voor rijksorganisaties buiten de Haagse regio.

Directeur: P. Hunnego (Pablo)

P-Direkt

P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. P-Direkt biedt betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen. P-Direkt doet dat door de 130.000 eindgebruikers direct te ondersteunen via een modern zelfbedieningsportaal met informatie, een digitaal personeelsdossier en transactiemogelijkheden. Ook beschikt P-Direkt over een contactcenter dat klaar staat om alle vragen te beantwoorden.

Directeur P-Direkt

E.R.H. Heijmans (Edgar)

SSC-ICT

SSC-ICT is een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk en servicet de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Het shared service centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 (ambassade)posten over de gehele wereld. SSC-ICT ontwikkelt en beheert ruim 1.000 applicaties, verzorgt housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), biedt IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voert jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgt SSC-ICT dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen. Meer informatie is te vinden op de website van SSC-ICT.

Directeur SSC-ICT

 J. J. Groen (Joop)

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk is een multidisciplinaire uitvoerder en ontwikkelaar van dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering binnen het Rijk. Een organisatie die met haar expertise het Rijk helpt haar doelen en resultaten te realiseren.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft een breed aanbod aan diensten in huis en kan de afnemer daarom op bijna alle terreinen van de bedrijfsvoering van dienst zijn en integrale oplossingen bieden.

Zij doet dat met de inzet van medewerkers die de Rijksoverheid en haar netwerken door en door kennen. De medewerkers van UBR zijn collega's en kunnen zich daardoor goed verplaatsen in wat afnemers binnen het Rijk nodig hebben.

Kernwaarden

De kernwaarden van UBR zijn:

 • van, voor en door het Rijk
 • kwaliteit: hoogwaardig, kennisintensief, multidisciplinair
 • het opbouwen van een goede en langdurige klantrelatie

Daarnaast heeft UBR een taak in het ontwikkelen van initiatieven en innovaties op het gebied van bedrijfsvoering. Het kan daarbij gaan om (uitbreiding, krimp) van bestaande dienstverlening, maar ook om het opzetten van nieuwe organisaties.

Directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

drs. M.L. Jaber (Mo)