Aanmelden In gesprek met Buitenlandse Zaken

Dit aanmeldingsformulier is bestemd voor een bezoek of gesprek met een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor gastdocenten EU back to school is een apart formulier beschikbaar.

Het is mogelijk om over een bepaald onderwerp met een beleidsmedewerker of ambassadeur in gesprek te gaan. Daarbij gaat het altijd om een bezoek van of aan een groep, niet om een individueel gesprek. U kunt uw verzoek indienen door dit formulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. Afhankelijk van het onderwerp, het doel en de grootte van de groep kiezen we samen welke presentatie- of gespreksvorm het beste past en natuurlijk wie de presentatie zal geven.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in de privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af volgens de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

Uw aanvraag

* Verplichte velden

group0

Vul hier een compleet telefoonnummer in.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een spreker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in behandeling te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens (uw naam, de naam van uw kennisinstelling en het kennisniveau van de te ontvangen groep), om hiermee op zoek te gaan naar een geschikte spreker voor het door u gevraagde onderwerp binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag te onderbouwen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag voor een spreker in behandeling te nemen. Uw vraag wordt alleen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken verspreid. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra het bezoek is gerealiseerd en is afgerond worden uw gegevens verwerkt in een jaaroverzicht van het aantal bezoeken die door tussenkomst de directie Communicatie werden gerealiseerd. In dit overzicht wordt alleen de naam van uw kennisinstelling opgenomen, de datum van het bezoek, het aantal bezoekers, het onderwerp en de naam van de directie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die bij het bezoek betrokken is geweest.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *