Aanvragen gastles EU Back to School

Wil je als school een EU Back to School gastles laten verzorgen door 1 van onze gastdocenten? Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in. Om een verzoek voor een gastles te kunnen voorleggen aan onze gastdocenten, is het belangrijk dat we specifiek weten om welke datum en tijd het gaat. Aan de gastles zijn geen kosten verbonden.

Meerdere gastlessen

Het is mogelijk om een verzoek te doen voor meerdere gastlessen. Geef dan per les aan:

  • wanneer deze zal plaatsvinden;
  • om hoeveel leerlingen het gaat;
  • het opleidingsniveau van de leerlingen.

Mocht u meer dan 3 lessen willen, dan kunt u dit aangeven onder 'opmerkingen'.

Aanmeldingsformulier voor scholen voor Back to school gastles

School

* Verplichte velden

Contactpersoon
Praktische informatie

Zie tekst bovenaan pagina

Les 1
Het is mogelijk om meerdere optionele data in te vullen.
Het is mogelijk om meerdere optionele tijden in te vullen.
Les 2
Het is mogelijk om meerdere optionele data in te vullen.
Het is mogelijk om meerdere optionele tijden in te vullen.
Les 3
Het is mogelijk om meerdere optionele data in te vullen.
Het is mogelijk om meerdere optionele tijden in te vullen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van EU Back to School zodat wij met u kunnen communiceren over uw aangevraagde gastles(sen). Uw gegevens worden gedeeld met de gastdocent die bij u een of meerdere gastlessen zal verzorgen. Tevens gebruiken we uw gegevens om u eenmalig te informeren over het programma EU Back to School.

Akkoordverklaring(verplicht)