Jongerenambassadeur Justine van de Beek: ‘Geef jongeren en hun verhalen de ruimte’

Ministeries

Als jongerenambassadeur wil Justine van de Beek jongeren betrekken bij beleid over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Dat zijn geen vanzelfsprekende rechten want op bijvoorbeeld anticonceptie, abortus en kindhuwelijken rust in veel landen nog een taboe. Nederland moet daarom meer zichtbaarheid creëren voor deze thema’s. ‘Een kleine verandering is ook een stap in de goede richting.’

‘Van jongs af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In Nederland groeien we op met voldoende medische hulp en de vrijheid om zelf ons pad uit te stippelen, ook al hebben we daarin nog verbeterwerk. Uit cijfers blijkt dat miljoenen meisjes op de wereld die hun zwangerschap willen beëindigen hier geen middelen voor of toegang tot hebben. Ze mogen niet over hun eigen lichaam beslissen. Hierdoor wordt hun eigen ontwikkeling geremd, zoals onderwijs en het vinden van een passende baan. Dat is een schending van hun rechten. Als je deze meisjes meer rechten en vrijheden geeft, is dat ook gunstiger voor de algehele groei van hun land.’

Kwetsbare groep

Justine van de Beek mag zich voor een jaar jongerenambassadeur Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) noemen. Dit is een gedeelde functie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en CHOICE for Youth and Sexuality. Als link tussen jongeren en beleidsmakers komt ze op voor de seksuele rechten van jongeren in de focusregio’s, landen in Afrika en het Midden-Oosten waar Nederland investeert in handel en ontwikkelingssamenwerking. ‘Niet alle jongeren hebben toegang tot een goede gezondheidzorg, terwijl ze wereldwijd een kwetsbare groep zijn wanneer het bijvoorbeeld aankomt op onveilige abortus, kindhuwelijken en (seksueel) geweld.’

Sinds haar aantreden in september heeft Justine veel geleerd, vooral over het internationale en diplomatieke aspect. ‘Diplomatie is een belangrijke manier van vooruitgang. Kleine taalveranderingen in belangrijke formele documenten kunnen het verschil maken. We moeten naar jongeren luisteren en erachter komen met welke dingen ze worstelen, anders kun je geen goed beleid voor ze maken. Betrek ze in het proces; vraag wat ze nodig hebben en wat we voor ze kunnen betekenen. Jongerenparticipatie krijgt betekenis wanneer iedereen dezelfde taal spreekt.’

Bijzondere ontmoeting

Eerder deze maand name Justine deel aan de International Conference on Population and Development in Kenia. Daar sprak ze over de noodzaak van het recht om te kiezen en over betekenisvolle jongerenparticipatie. Ook had ze een bijzondere ontmoeting met Cynthia, een zogeheten Keniaanse Amref Youth Champion en slachtoffer van vrouwenbesnijdenis. Deze jonge vrouw laat zien hoe een bron van pijn ook een bron van kracht kan zijn. ‘In Kaijado county, het binnenland van Kenia bij de grens van Tanzania, strijd ze samen met andere vrouwelijke leiders voor afschaffing van vrouwenbesnijdenis. Dat doen ze door een open dialoog te voeren in traditionele gemeenschappen. Aangezien Cynthia er zelf is opgegroeid, en de praktijk zelf heeft meegemaakt, kan zij op een verbindende manier een overgang faciliteren naar een andere, minder schadelijke traditie die het begin van vrouw-zijn markeert.’

Universele boodschap

Haar functie richt zich op de focusregio’s, maar de boodschap van Justine is universeel. Met Buitenlandse Zaken wil ze zo veel mogelijk jongeren bereiken en iets voor ze betekenen. ‘Ik ga niet voor ze staan en vertellen hoe iets zit. Geef jongeren en hun verhalen de ruimte. De rest volgt vanzelf. Het menselijk verhaal doet zijn eigen werk.’