Een toekomst voor jongeren is een toekomst voor Libanon

Ministeries

De werkloosheid onder jongeren in Libanon is hoog. Daarom zorgt Nederland voor samenwerking tussen Libanese ondernemers en Nederlandse organisaties, bijvoorbeeld in de voedsel en landbouwsector. ‘In Libanon hebben we een goed ondernemersklimaat, nu moeten we zelf nog actie ondernemen. Samenwerken met Nederland is hierbij essentieel.’

Floris van Slijpe is senior beleidsadviseur op de Nederlandse ambassade in Beiroet. Samen met Libanese organisaties helpt hij de werkgelegenheid voor jongeren in Libanon te stimuleren. ‘Libanon is een land met een bewogen geschiedenis en een zeer diverse bevolking. Tel daarbij nog eens toenemende Syrische vluchtelingenstroom op en je snapt gelijk dat de politieke situatie complex is. De druk op het systeem neemt toe en de werkloosheid onder jongeren is enorm.’

Onder de armoedegrens

'Werkloosheid onder jongeren is een van de redenen waarom ons grootste programma zich richt op het ondersteunen van banen in met name de landbouw. Omdat dit een van de sectoren is waar vluchtelingen in mogen werken, hebben we ook Syrische vluchtelingen aan werk geholpen. Dat is hard nodig in een land waar ruim de helft van de Syrische vluchtelingengemeenschap onder de extreme armoedegrens leeft.

Ook voor de komst van de vluchtelingen werd Libanon gekenmerkt door omvangrijke en langdurige werkloosheid onder de bevolking. Daarom zijn de Libanese jongeren zelf ook een belangrijke doelgroep. Je ziet nog te vaak dat hoogopgeleide jongeren werk zoeken buiten Libanon. Dat is begrijpelijk, maar ook zonde. Vanuit Nederland werken we samen met Agrytech. Zij helpen jonge Libanese ondernemers technisch te innoveren, hun netwerk te vergroten en een product klaar te maken voor de markt. En met succes.’

Landbouw als moderne sector

Ramy Boujawdeh is een van de oprichters van Agrytech. 'De landbouw- en voedselsector kan veel werkgelegenheid creëren, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat we met de tijd meegaan. We moeten een omslag maken in ons denken en de landbouw gaan zien als een moderne sector, die ook voor jongeren aantrekkelijk kan zijn. In Libanon hebben we de ondernemersgeest, nu moeten we zelf nog actie ondernemen.'

Samenwerken is essentieel

‘Agrytech leert startende ondernemers om te denken vanuit het perspectief van hun klant. Daarnaast werken we met FabLab, dat is een ruimte waar deze jongeren een prototype kunnen maken en hun idee verder kunnen 'testen', bijvoorbeeld op haalbaarheid.

Onze technische experts kijken mee en helpen hen om hun idee verder klaar te maken voor de markt. De samenwerking met Nederland is hierbij essentieel; jonge ondernemers kunnen alleen zo kennis opdoen, innoveren en hun netwerk vergroten.’

Investeren in toekomstperspectief

Floris: ‘Het is belangrijk dat als jongeren een idee hebben, ze ook daadwerkelijk stappen kunnen zetten. Hier kan dat. Zo krijgen jongeren de kans om in Libanon zelf een bedrijf te starten en een leven op te bouwen. Op die manier dragen we bij aan een toekomstperspectief voor jongeren in Libanon, en daarmee op een duurzame manier ook aan de verdere economische ontwikkeling van het land.’

Floris van Slijpe is beleidsmedewerker op de ambassade in Libanon voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.