Egypte: 'Hier worden belangrijke stappen gezet'

Ministeries

Nederland en Egypte hebben een langdurige en sterke relatie. Naast de samenwerkingen op het gebied van voedselzekerheid en waterverbruik, ligt de focus ook op gender. Onze Nederlandse ambassadeur in Egypte, Han-Maurits Schaapveld, is EU Gender Champion. Een belangrijke rol met als focus om de positie en omstandigheden van vrouwen te verbeteren. ‘Hier worden belangrijke stappen in gezet. Voor het eerst zijn er vrouwen benoemd in de rechterlijke macht.’ 

Op welke thema’s werken Nederland en Egypte samen?

‘We werken al heel lang samen met de Egyptenaren aan een breed scala aan onderwerpen. Nederland staat hier bekend om zijn expertise op water. Dat uit zich in samenwerkingen op het gebied van voedselzekerheid, waterverbruik en irrigatie, rondom de Nijl bijvoorbeeld, waar 98% van het water dat Egypte gebruikt van afkomstig is. Tegelijkertijd zijn we aan de ontwikkelingskant bezig met gender, SRHR en de discussie omtrent de grote bevolkingsgroei.

Daarnaast werken we samen op het gebied van handel. Er wordt geëxporteerd vanuit Nederland en dat willen we vergroten, maar we proberen hier ook steeds meer investeringen te bevorderen. Ten slotte hebben we culturele samenwerkingen gericht op behoud van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je een historische tentoonstelling zo interessant en bezoekerswaardig mogelijk kunt maken.

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Han-Maurits Schaapveld bezoekt een landbouwproject in Zuid-Egypte.

Wordt er ook op politiek terrein samengewerkt?

‘Ja zeker. Samen met Egypte kijken we wat onze bijdrage kan zijn aan het vredesproces in het Midden-Oosten. Egypte speelt een heel belangrijke rol tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Egypte grenst voor een deel ook aan Gaza. Die kwestie speelt hier een grote rol.

Verder is buurland Libië een probleempunt in de regio. Ook in dat land heeft Egypte belang bij stabiliteit. Hetzelfde geldt voor de onderliggende landen, Sudan en Ethiopië. Het is in de regio best rommelig, waarbij de stabiliteit van Egypte belangrijk is. Wij proberen daaraan bij te dragen door armoede te bestrijden en mensenrechten te bevorderen. Gelukkig heeft Egypte nu een mensenrechtenstrategie ontworpen die een grote rol gaat spelen.’

Vergroot afbeelding
'Orange Corners' is een Nederlands initiatief dat jonge ondernemers training, netwerken en faciliteiten biedt om innovatieve bedrijven te starten en te laten groeien.

Op welke manier zet u zich in voor gendergelijkheid?

‘In een aantal ontwikkelingslanden, met name Bolivia en Burkina Faso, ben ik altijd voorzitter geweest van de Donor Gender Club. Dat was voor een deel vanuit ons eigen beleid, maar vooral vanwege persoonlijke belangstelling voor onderwerpen als vrouwen besnijdenis (FGM), kindhuwelijken en women empowerment. Een aantal jaar geleden zijn binnen de Europese Unie afspraken gemaakt over EU Gender Champions. Dit zijn EU-vertegenwoordigers die een speciale focus op gender leggen en dit ook gebruiken om de positie en omstandigheden van vrouwen te verbeteren.

Na het vertrek van mijn Zweedse voorganger, wilde ik deze belangrijke rol op mij nemen. We proberen inhoudelijk programma’s te belichten en te kijken hoe we stappen kunnen zetten. Zo zijn er voor het eerst vrouwen in de rechterlijke macht benoemd en zijn er instellingen hiervoor gecreëerd. De president van Egypte is duidelijk geweest over de rol van vrouwen. Voorheen sprak hij enkel over vrouwen in de context van onze moeders en dochters. Tegenwoordig noemt hij vrouwen ‘onze partners in ontwikkeling’. Hij doet daar echt zijn best voor.’

Vergroot afbeelding
Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme bezoekt Egypte in de aanloop naar de COP27.

COP27, de klimaattop van de Verenigde Naties, vindt dit jaar plaats in Egypte. Wat komt daarbij kijken?

‘De COP heeft een inhoudelijk- en een organisatorisch aspect. Als ambassade zullen we met name betrokken worden bij het organisatorische aspect. Premier Rutte komt natuurlijk niet alleen, maar met een aantal ministers en hun delegatie. Daar ligt een grote uitdaging. Het wordt niet gehouden in Cairo, maar in Sharm El-Sheikh, aan de overkant van de Rode Zee. 

Het is de eerste klimaattop in Noord-Afrika. Egypte ziet zichzelf ook echt als een Afrikaans land bij deze COP. Zij zullen dus ook aandacht besteden aan financiering van klimaatacties. De vorige klimaattop in Glasgow ging vooral over hoe we de klimaatverandering en uitstoot tegengaan. Bij COP27 zal de nadruk meer liggen op hoe we met klimaatverandering omgaan: mitigatie en adaptatie. Nederland denkt al langer na over adaptatie. In 2021 hebben we bijvoorbeeld de Climate Adaptation Summit georganiseerd. Dus er liggen zeker kansen voor ons en we zullen ons best doen om Nederland op een goede manier neer te zetten.’

Hoe belangrijk is de MENA-regio voor Nederland en welke rol speelt Egypte daarbij?

‘De MENA-regio wordt gekenmerkt door veel problemen, bijvoorbeeld de oorlogen in Jemen, Libië, Syrië en het conflict tussen de Palestijnen en Israëliërs. Het is een instabiele regio waar iedere keer wel iets aan de hand is en waarbij een stabiel Egypte een belangrijke rol speelt tussen de verschillende grote staten in de buurt. Daarbij kijkt Egypte zelf ook  tussen Europa, de Verenigde Staten en China in wat zij kunnen betekenen.

We hebben een langdurige en sterke relatie met Egypte en werken samen op verschillende thema’s, met name water en handel. Ook werken we veel samen in Europees verband. Ik zal mijn best doen om niet alleen de Nederlandse investeringen in Egypte te vergroten, maar ook om de politieke samenwerking tussen de twee landen verder te versterken.’