India: kansen dankzij maatschappelijke vraagstukken

Ministeries

De middenklasse in India telt bijna zeshonderd miljoen mensen. Een aantal deelstaten is groter dan Duitsland. De economie groeit met zes procent. “Hoewel de wet- en regelgeving complex is, de import- en exporttarieven hoog zijn, en de markt prijsgevoelig en competitief is, kunnen Nederlandse ondernemers hier zeker succesvol zijn”, aldus Marten van den Berg, onze ambassadeur in New Delhi.

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Marten van den Berg (tweede van rechts)

Welke kansen biedt India voor Nederlandse ondernemers?

“Het land telt een middenklasse van bijna zeshonderd miljoen personen. Dat zijn meer mensen dan er in de Europese Unie wonen. Ongeacht in welke sector je actief bent, kansen zijn er genoeg. Ondernemerschap op het gebied van waterbeheer, landbouw, klimaat en gezondheidszorg zijn dé groeimarkten dankzij de uitdagingen waar India op deze terreinen zelf voor staat.”

Wat zijn die uitdagingen?

“India kampt met een groot watertekort. Onder andere doordat het grondwater dramatisch zakt. De bevolking groeit hard richting de anderhalf miljard inwoners. De voedselzekerheid komt in gevaar als de landbouw hier niet op inspeelt en daarbij rekening houdt met de gevolgen voor het klimaat. Daarnaast vraagt de enorme bevolkingsomvang om een gezondheidszorg die maximaal gebruikmaakt van innovatie en technologie.”

Maatschappelijke vraagstukken leiden tot zakelijk succes?

“Ja, dat klopt en is precies de benadering die wij als ambassade kiezen om ondernemers succesvol te koppelen aan Indiase bedrijven en de (lokale) overheid. Wij inventariseren de maatschappelijke vraagstukken waar India mee kampt en onderzoeken welk bedrijfsmodel daarbij past. Hierdoor wordt het vraagstuk aangepakt én kan een bedrijf commercieel succesvol worden. Een concreet voorbeeld is het afvalprobleem in India. De Indiase overheid zoekt hier een oplossing voor. Een aantal Nederlandse bedrijven is gespecialiseerd in het duurzaam verwerken van afval. Als ambassade koppelen wij de partijen aan elkaar zodat een samenwerking ontstaat.”

Wat is een andere sector waar kansen liggen?

“Dat is natuurlijk de ICT-sector. Naar verwachting telt India in 2030 een miljard internetgebruikers. Dit biedt een enorm potentieel voor Nederlandse bedrijven die deze gebruikers online weten te bereiken. Daarnaast is voor dit aantal mensen een ICT-infrastructuur nodig met bijbehorende producten en diensten. Ook die markt is gigantisch.”

India is geen land, maar een subcontinent. Waar begin je als ondernemer?

“Sommige deelstaten zijn groter dan Duitsland en sommige hebben meer dan honderd miljoen inwoners. Succes valt of staat met drie dingen. Ten eerste: waar wil je beginnen? Zo is Bangalore de ICT-stad, terwijl in de deelstaat Gujarat landbouw de economische hoofdactiviteit is. Ten tweede: zorg voor een lokale Indiase partner. Het land is te groot en te complex om zelf je weg te vinden. Ten derde: neem de tijd en heb geduld. India is een land van relaties en het kost tijd deze op te bouwen. Ben je als ondernemer taakgedreven in plaats van relatiegedreven? Dan red je het hier niet.”

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Marten van den Berg

Hoe helpt de ambassade in New Delhi kansen te verzilveren?

“De ambassade is onderdeel van een netwerk dat het hele land beslaat. Ik zit met mijn team in New Delhi. Daarnaast zijn er de consulaten-generaal in Bangalore en Mumbai. In de steden Ahmedabad en Hyderabad is een Netherlands Business Support Office gevestigd. Deze handelskantoren ondersteunen Nederlandse ondernemers op een praktische manier. Onze honorair consuls in Calcutta, Chennai en Lucknow zijn ook actief en van toegevoegde waarde om lokale contacten op te bouwen.”

Welke Nederlandse bedrijven zijn actief en succesvol in India?

“Foodbedrijf Schouten van Henk Schouten. Sinds vorig jaar produceren zij op innovatieve wijze tempé in Bangalore. Hiermee werken ze aan een maatschappelijk probleem, het eiwittekort onder de Indiase bevolking, en boren ze een hele grote markt aan. Honderden miljoenen Indiërs zijn vegetariër. Eiwitrijke tempé is een goede vleesvervanger. Henk begrijpt ook heel goed dat India een land van relaties en de lange adem is. Hij is hier vaak geweest en is maatschappelijk betrokken. Een ander voorbeeld is Paques Technology. Dit bedrijf uit Friesland helpt bedrijven bij het verminderen van het gebruik van zoet water en het verlagen van hun koolstofvoetafdruk. Ook wint het bedrijf waardevolle hulpbronnen uit afval terug. Volgens Paques wordt de integratie van waterzuivering, duurzame energieopwekking en hergebruik van hulpbronnen steeds belangrijker in deze tijden van klimaatverandering en schaarste van hulpbronnen.”

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Marten van den Berg (rechts)

Wat wil je voor ondernemers bereiken in jouw laatste jaar als ambassadeur?

“Wij gaan door met het creëren van kansen voor ondernemers. Zo vindt binnenkort een bedrijvenmissie over digitale gezondheidszorg plaats. Daarnaast is mijn plaatsing als ambassadeur met een jaar verlengd vanwege de G20-top in 2023. Dankzij ons diplomatieke werk is Nederland door India hiervoor uitgenodigd. Die goede bilaterale relaties en onze deelname aan de G20 bieden kansen voor Nederlandse ondernemers.”

Handelsrelatie India en Nederland

India is een van de weinige landen waaruit we meer invoeren, dan waarnaar we uitvoeren. De totale uitvoer bedraagt tussen de 5 en 6 miljard euro. De totale invoer bedraagt 12 miljard euro. In India zijn zo’n 350 Nederlandse bedrijven actief, terwijl ruim 300 Indiase bedrijven in Nederland actief zijn.

Bron: globe magazine van evofenedex