5 vragen over het World Economic Forum

Ministeries

Bijna drieduizend wereldleiders, CEO’s, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en journalisten nemen van 15 tot en met 19 januari deel aan de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum. Ook minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Geoffrey van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan naar Davos. Maar wat wordt er eigenlijk besproken tijdens deze jaarlijkse vergadering? En waarom nemen de ministers deel? We leggen het uit.

Wat is het World Economic Forum?

Het World Economic Forum is een non-profitorganisatie, opgericht in 1971 en gevestigd in Genève. De organisatie wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën tussen politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten.

Het World Economic Forum is voornamelijk bekend van de jaarlijkse vergadering in het Zwitserse Davos. Deze vergadering wordt traditioneel elk jaar in januari georganiseerd. Het World Economic Forum organiseert ook elk jaar een tweede jaarlijkse vergadering in China en een Sustainable Development Impact Summit in New York, samen met de Verenigde Naties.

Wie nemen er deel aan de jaarlijkse vergadering in Davos?

Aan de editie van 2024 nemen ongeveer 2.700 deelnemers uit 130 landen deel. De deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de wetenschap, internationale organisaties, ngo’s en journalisten. 

De Nederlandse delegatie bestaat naast minister Bruins Slot en minister Van Leeuwen ook uit Koningin Máxima, minister-president Mark Rutte, minister Ollongren van Defensie, minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zal ook klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme afreizen naar Davos, net als president van de Nederlandse Bank Klaas Knot.

Wat wordt er besproken?

De jaarvergadering van 2024 heeft als thema Rebuilding Trust. Vanuit dit thema is het programma ingericht op vier deelonderwerpen waarover de deelnemers uitgebreid in gesprek gaan:

  • Internationale veiligheid en samenwerking binnen een gefragmenteerde wereld;
  • Economische groei en werkgelegenheid;
  • De opkomende rol van AI in de samenleving en economie;
  • Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie op het gebied van klimaat

Deze onderwerpen komen aan bod in de meer dan 300 sessies die tijdens de vergadering worden georganiseerd. Een groot deel van deze sessies is ook online te volgen via een livestream van het World Economic Forum. 

Waarom zijn niet alle onderdelen openbaar?

Sommige gesprekken in Davos hebben een vertrouwelijk karakter, denk bijvoorbeeld aan een ontmoeting tussen ministers. Dit is bij veel diplomatieke gesprekken die ministers regulier voeren niet anders. Het belangrijkste verschil is dat in Davos niet wordt onderhandeld en dat niets wordt besloten.

De gesprekken zijn ook vaak informeel. Voor vertrouwelijke en diplomatieke gesprekken is een veilige omgeving, waarin vrij kan worden gesproken van belang. Besprekingen over gevoelige thema’s, ideeënvorming of pogingen tot nieuwe samenwerking kunnen meer opleveren als deze zonder toeschouwers plaatsvinden.

Waarom nemen minister Bruins Slot en minister Van Leeuwen deel aan de vergadering?

De jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over actuele en belangrijke onderwerpen, om ideeën uit te wisselen en kennis te delen. Het is een goede plek om in hele korte tijd met veel kundige mensen te spreken. De ministers kunnen in deze gesprekken de stem van Nederland laten horen en aangeven hoe Nederland over deze thema’s denkt. Minister Van Leeuwen spreekt in Davos bijvoorbeeld over het thema Investing in Frontier Markets. Hij zal onder meer uitleggen hoe Nederland de onderwerpen ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel met elkaar combineert en zich focust op duurzame ontwikkeling van de private sector.