5 vragen over het World Economic Forum

Ministeries

Bijna drieduizend wereldleiders, CEO’s, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en journalisten nemen deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum. Ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaan naar Davos.  Maar wat wordt er eigenlijk besproken tijdens deze jaarlijkse vergadering? En waarom nemen de ministers deel? We leggen het uit.

Vergroot afbeelding World Economic Forum
Beeld: ©World Economic Forum

Wat is het World Economic Forum?

Het World Economic Forum is een non-profitorganisatie, opgericht in 1971 en gevestigd in Genève. De organisatie wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën tussen politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten.

Het World Economic Forum is voornamelijk bekend van de jaarlijkse vergadering in het Zwitserse Davos. Deze vergadering wordt traditioneel elk jaar in januari georganiseerd. Dit jaar vindt de vergadering plaats van 16 tot en met 20 januari. Het World Economic Forum organiseert ook elk jaar een tweede jaarlijkse vergadering in China en een Sustainable Development Impact Summit in New York, samen met de Verenigde Naties.

Wie nemen er deel aan de jaarlijkse vergadering in Davos?

Aan de 53e editie van de jaarlijkse vergadering nemen dit jaar bijna drieduizend deelnemers uit 130 landen deel. De deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de wetenschap, internationale organisaties, ngo’s en journalisten. 

Vanuit de Nederlandse regering nemen naast minister Hoekstra en minister Schreinemacher ook minister-president Mark Rutte, minister Kaag van financiën, minister Ollongren van Defensie, minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatsecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, deel aan de vergadering. Ook Watergezant Henk Ovink, Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme, Koningin Maxima en de president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, zijn aanwezig in Davos. 

Wat wordt er besproken?

De deelnemers gaan in gesprek over belangrijke en actuele thema’s, zoals het herstel van de economie na de pandemie, klimaatverandering, nieuwe technologieën en de oorlog in Oekraïne. Het thema van dit jaar is: ‘Cooperation in a Fragmented World’ (Samenwerking in een verdeelde wereld).

Het programma staat in het teken van vijf overkoepelende deelonderwerpen:

  • Energie, voedsel en klimaat;
  • Economie, handel en infrastructuur;
  • Technologie en innovatie;
  • Werkgelegenheid, vaardigheden en zorg;
  • Dialoog en samenwerking in een wereld met verschillende grootmachten.

Deze onderwerpen komen aan bod in de meer dan 300 sessies die tijdens de vergadering worden georganiseerd. Een groot deel van deze sessies is ook online te volgen via een livestream van het World Economic Forum. 

Bekijk hier het gehele programma van de WEF-vergadering in Davos (Engels).

Waarom zijn niet alle onderdelen openbaar?

Sommige gesprekken in Davos hebben een vertrouwelijk karakter, denk bijvoorbeeld aan een ontmoeting tussen ministers. Dit is overigens bij veel diplomatieke gesprekken die ministers regulier voeren niet anders. Het verschil is dat in Davos niet wordt onderhandeld en niets wordt besloten.

De gesprekken zijn ook vaak informeel. Voor vertrouwelijke en diplomatieke gesprekken is een veilige omgeving, waarin vrij kan worden gesproken van belang. Besprekingen over gevoelige thema’s, ideeënvorming of pogingen tot nieuwe samenwerking kunnen meer opleveren als deze zonder toeschouwers plaatsvinden.

Waarom nemen minister Hoekstra en minister Schreinemacher deel aan de vergadering?

De jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over actuele onderwerpen, om ideeën uit te wisselen en kennis te delen. Het is een goede plek om in hele korte tijd met veel kundige mensen te spreken. De ministers kunnen in deze gesprekken de stem van Nederland laten horen en aangeven hoe Nederland over deze thema’s denkt. Minister Schreinemacher spreekt bijvoorbeeld in Davos over het thema water en vraagt aandacht voor de VN-conferentie over water die Nederland in maart organiseert.