Nederland en Kroatië ontdekken samen nieuwe kansen

Ministeries

Kroatië heeft veel natuurlijke energiebronnen zoals zon, maar ook een enorm potentieel voor aardwarmte (geothermie), windenergie en  waterstof. Er liggen veel mogelijkheden voor samenwerking, investeringen en kennisdeling in het gebied van de energietransitie tussen Kroatië en Nederland. Onze ambassadeur Charlotte van Baak wil zich daar de komende jaren voor inzetten.

Vergroot afbeelding
Deze zomer staan Nederlandse politieagenten toeristen bij in Kroatië.

Hoe is het om ambassadeur te zijn in Kroatië?

‘Ik ben hier vorige zomer begonnen, en het is mijn eerste keer als ambassadeur. Mijn ervaring is ontzettend positief. Kroatië zelf is natuurlijk prachtig, met adembenemende natuur. Kroaten zijn gastvrij, het eten is heerlijk en het is een erg veilig land. Het was ook voor mijn gezin daarom makkelijk om zich hier snel welkom en thuis te voelen. De regio is van groot belang voor Europa, doordrenkt met geschiedenis en volop in ontwikkeling. Gelukkig ben ik op een ambassade beland met mensen die barsten van kennis en ervaring, en er is al een solide netwerk. Dat maakt mijn werk een stuk eenvoudiger.

Wat me echt positief opvalt, is hoe open en toegankelijk de Kroaten zijn. Het is heel gemakkelijk om in gesprek te raken met mensen uit allerlei sectoren. En het beste van alles is dat we kunnen kijken naar manieren om meer samen te werken en van elkaar te leren. Het is fantastisch om in zo’n omgeving te werken!’

Wat kan de ambassade betekenen voor Nederlanders in Kroatië?

‘Kroatië is traditioneel een heel populair land onder Nederlandse toeristen. Het afgelopen jaar weer zijn meer dan een half miljoen Nederlanders naar Kroatië gereisd. Er kunnen altijd mensen zijn die consulaire hulp nodig hebben, daar zijn wij ook voor. Meestal gaat het om mensen die hun paspoort zijn verloren. Met de toetreding van Kroatië in de Schengen is dat gelukkig minder ingewikkeld geworden.

Een leuk voorbeeld is dat Nederland sinds vorig jaar meedoet aan het Safe Tourist Destination programma. Dat betekent dat in de zomerperiode, wanneer de meeste toeristen hier zijn, een aantal Nederlandse politieagenten hier naartoe komt. Het doel? Soepelere communicatie met Nederlandse toeristen. Vorig jaar waren de eerste Nederlandse politieagenten in Istrië te vinden. Voor het komende hoogseizoen is de Nederlandse politie weer uitgenodigd om mee te doen. Dus, verwacht het herkenbare blauw-gele uniform binnenkort op nog meer plekken in Kroatië!’

Wat zijn de belangrijkste thema’s waarop Nederland en Kroatië samenwerken?

‘We werken bijvoorbeeld samen op het gebied van de energietransitie. Een paar jaar geleden heeft onze ambassade uitgebreid marktonderzoek laten doen naar de groene energiemarkt hier. Daaruit kwam naar voren dat er voor Nederlandse bedrijven in Kroatië nog veel kansen liggen. Kroatië heeft veel natuurlijke energiebronnen zoals zon, maar ook een enorm potentieel voor aardwarmte (geothermie), windenergie en waterstof. Nederland heeft minder zon en ruimte, maar wel veel expertise en bedrijven die daarmee bezig zijn.

Met Kroatië nu in de Europese Unie en Schengen, is het voor bedrijven veel makkelijker geworden om hier zaken te doen. Wij hebben daarom vorig jaar in september een bedrijvenmissie georganiseerd, voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in zonne- en bio-energie, om kennis te maken met de Kroatische markt. De eerste contacten zijn nu gelegd. Er zijn zelfs al eerste afspraken over samenwerking tussen bedrijven gemaakt. Nederlandse bedrijven waren aangenaam verrast door de mogelijkheden die hier liggen. Er liggen veel mogelijkheden voor samenwerking, investeringen en kennisdeling.’

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Van Baak bezoekt een kinderziekenhuis in Zagreb waar sinds kort MRI-scanners van het Nederlandse Philips worden gebruikt.

Hoe wordt er in Kroatië gekeken naar de oorlog in Oekraïne?

‘Kroatië en Nederland  zijn het er volledig over eens dat het van het grootste belang is om Oekraïne te blijven steunen. Nederland en Kroatië maken zich allebei sterk voor de verantwoordingsplicht (accountability) voor de misdaden die Rusland tegen Oekraïne en de Oekraïners begaat. We bieden bijvoorbeeld ook steun via wapenleveranties.

Kroatië heeft eigen ervaringen met oorlog en bezetting uit de jaren 90, en voelt daarom een sterke solidariteit met Oekraïne. Zo hebben ze, helaas, veel ervaring met het opruimen van landmijnen, een erfenis van de oorlog.  Daar hebben ze een heel systeem voor ontwikkeld. Die kennis en ervaring  delen ze ook met Oekraïne, wat belangrijk is voor de wederopbouw daar. Vorig jaar organiseerde Kroatië een internationale conferentie over humanitaire ontmijning voor Oekraïne, om ook andere landen aan te sporen hun kennis en geld hiervoor beschikbaar te stellen.

In oorlogssituaties lopen mensen meer risico op een psychische aandoening, zoals depressie, angsten en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Kroatië helpt Oekraïense veteranen met psychologische en fysiek herstel, ook weer op basis van de eigen ervaring. Een mooie manier om te laten zien dat ze schouder aan schouder staan met de Oekraïners.’

Wat hoopt u de komende jaren te bereiken als ambassadeur?

‘Ik zou graag zien dat Nederlandse bedrijven de weg vinden naar Kroatië, vooral in duurzame sectoren zoals groene energie. Maar ook op andere terreinen, zoals landbouw, circulaire economie en groene vervoersopties.

Overigens werken we er als ambassade zelf ook aan om onze manier van werken duurzamer, groener en inclusiever te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met vegetarische werklunches in plaats van met vlees, of als ambassadeteam in Kroatië ook mee te doen aan NLdoet in maart. Tijdens onze Koningsdagviering dit jaar hebben we een organisatie in het zonnetje gezet die oude kleding opknapt en banen biedt aan mensen met een beperking. Kleine stapjes, maar wel allemaal in de richting van positieve verandering.

Vergroot afbeelding
Ieder jaar, op 14 en 15 maart, wordt de hele Nederlandse samenleving aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen tijdens #NLdoet. Dit jaar werkte het Nederlandse ambassadeteam in Kroatië samen met Humana Zagreb om de enorme hoeveelheden kleding te helpen sorteren.

Een ander belangrijk punt waar we aan werken is het feministisch buitenlandbeleid. We werken al jaren samen met mensen en organisaties die zich inzetten voor de rechten van vrouwen en LGBTIQ+ personen. Zoals overal blijft dit werk ook in Kroatië van belang.  

Tegelijkertijd heb ik in mijn korte tijd hier veel mensen ontmoet die Nederland inspiratie kunnen bieden. Zo vond ik het heel interessant om te zien dat vrouwen hier traditioneel sterker vertegenwoordigd zijn in exacte vakken zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde dan in Nederland. Juist als we vaart willen maken met de groene transitie is het belangrijk dat ook vrouwen in deze sectoren zich laten gelden.

Ik hoop er samen met het ambassadeteam in Zagreb door onze positieve inzet aan bij te dragen dat onze landen elkaar nog beter leren kennen, want we hebben elkaar ontzettend veel te bieden.’