Nigeria: een belangrijke partner in handel, migratie en veiligheid

Ministeries

Minister Geoffrey van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was deze week samen met staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid op werkbezoek in Nigeria. De Nederlandse ambassadeur in het West Afrikaanse land, Wouter Plomp, vertelt waarom Nigeria een belangrijke partner voor Nederland is.

Vergroot afbeelding Nigeria met jongerenadviescommissie
Ambassadeur Plomp, staatssecretaris Van der Burg en minister Van Leeuwen met de jongerenadviescommissie van de ambassade in Abuja.

Nigeria heeft niet alleen de grootste economie van het continent, maar wint het ook van andere Afrikaanse landen als het gaat om oppervlakte en inwonersaantallen. ‘Nigeria heeft dan ook een enorm potentieel’, zegt ambassadeur Wouter Plomp. ‘Niet alleen in Afrika, maar ook in de rest van de wereld laat Nigeria zich steeds vaker horen.’

Nederland heeft al ruim 400 jaar goede betrekkingen met het Afrikaanse land. Zo is Nigeria de belangrijkste handelspartner van Nederland in Afrika en werken we veel samen op het gebied van migratie en veiligheid. Het bezoek van minister Van Leeuwen en staatssecretaris Van der Burg stond in het teken van deze samenwerking en kennismaking met de nieuwe Nigeriaanse regering, die in 2023 van start is gegaan, vertelt Wouter. ‘Met dit bezoek geven we een duidelijk signaal af: we vinden onze samenwerking belangrijk en willen een partnerschap met Nigeriaanse bedrijven en de overheid.’

Migratie en mensenhandel

Als lid van ECOWAS, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, is Nigeria bijvoorbeeld een belangrijke partner op het gebied van stabiliteit in West-Afrika. De ambassadeur legt uit: ‘De afgelopen jaren vonden er in landen rondom Nigeria verschillende staatsgrepen plaats. Daarom proberen we juist met partners in de regio in gesprek te blijven en te voorkomen dat er op grote schaal onveiligheid en burgeroorlogen ontstaan en mensen moeten vluchten.’

Nederland en Nigeria werken ook samen om internationale mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan. Tijdens het bezoek van Van Leeuwen en Van der Burg werd het STEAP-project gelanceerd. ‘Via dit programma wordt er op scholen aandacht besteed aan de gevaren van irreguliere migratie naar Europa’, vertelt de ambassadeur. ‘Er zijn vreselijke verhalen over jonge Nigeriaanse vrouwen die in Europa gedwongen in de prostitutie werken. Een gebrek aan werkgelegenheid en toekomstperspectief zorgt dat veel jongeren hoopvol naar Europa kijken, maar ze zijn zich vaak niet bewust van de gevaren en risico’s.’ 

Toekomstperspectief

De minister en staatssecretaris spraken zelf ook met jonge Nigerianen over migratie, ondernemerschap en werkgelegenheid. Ook maakten ze kennis met de jongerenadviescommissie die meedenkt over de programma’s van de Nederlandse ambassade in Abuja. ‘Nigeria heeft een enorm jonge bevolking: ruim 70% is jonger dan 30 jaar’, legt Wouter uit. ‘Juist daarom is het belangrijk dat we in gesprek gaan over de plannen die we maken. Hoe pakt het uit wat we bedenken? Wat werkt wel en niet voor de toekomstige generatie?’

Hulp en handel

In Lagos, de economische hoofdstad van Nigeria, sprak de delegatie met Nederlandse ondernemers die actief zijn in het land. ‘Er is veel interesse in Nigeria’, ziet de ambassadeur. De sectoren land- en tuinbouw, ICT, gezondheid en zonne-energie bieden veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook in minder voor de hand liggende sectoren zijn Nederlandse ondernemers actief. Hij vervolgt: ‘Denk bijvoorbeeld een bedrijf dat verkiezingstechnologie verkoopt of kerkorgels in Nigeria op de markt brengt.’

De handel met Nigeria is een goed voorbeeld van het Nederlandse combinatiebeleid, waar hulp en handel worden samengebracht. ‘Het is een win-win situatie: onze bedrijven kunnen hun producten hier op de markt brengen en creëren tegelijkertijd werkgelegenheid en kansen voor jongeren. Ook werken we samen met Nigeriaanse bedrijven aan betere gezondheidszorg, water en voedselzekerheid.’

Landbouw en zonne-energie

Nederlandse en Nigeriaanse bedrijven werken bijvoorbeeld samen om landbouwzaden te verbeteren, vertelt Wouter. ‘Betere zaden kunnen zorgen voor grotere oogsten en producten met meer voedingswaarden. Hier zijn we in Nederland goed in, maar om de zaden geschikt te maken voor de lokale bodem, kunnen we niet zonder de kennis van lokale partners.’

Een ander voorbeeld is de gezamenlijke oprichting van een Solar Marketplace, waar vraag en aanbod naar zonne-energie worden samengebracht. ‘Het elektriciteitsnetwerk in Nigeria is vaak onbetrouwbaar’, vertelt de ambassadeur. Regelmatige stroomuitvallen en hoge kosten voor het gebruik van dieselgeneratoren zijn daarom voor veel Nigerianen de dagelijkse realiteit. ‘Ze kijken hier met veel belangstelling naar andere oplossingen, zoals zonne-energie. Bovendien werken zonnepanelen vaak los van het bestaande elektriciteitsnetwerk (off-grid) . Dit biedt ook kansen voor mensen in afgelegen gebieden, waar nu ruim 40% helemaal geen toegang heeft tot energie.’

Van elkaar leren

Goede betrekkingen geeft ook de mogelijkheid om van elkaar te leren, zegt de ambassadeur. Nigeria kijkt bijvoorbeeld met veel interesse naar de Nederlandse land- en tuinbouw. ‘We krijgen vaak de vraag: hoe krijgen jullie het voor elkaar om als klein land de tweede landbouwexporteur ter wereld te zijn? Wat kunnen we van jullie leren?’

Maar andersom heeft ook Nigeria veel te bieden. Nigeria loopt bijvoorbeeld voor als het gaat om online bankieren en heeft een grote culturele sector, die internationaal steeds bekender wordt. ‘Denk bijvoorbeeld aan mode en films, maar ook artiesten zoals Burna Boy’, vertelt de ambassadeur. Ook in het voetbal weten Nederland en Nigeria elkaar te vinden, vervolgt hij enthousiast. ‘We hebben Nigeriaanse spelers in Nederland en Nigeria heeft spelers met een Nederlandse achtergrond. Des te meer reden om het team vanavond aan te moedigen in de halve finale van de Africa Cup!’

Meer lezen over Nigeria? Lees ook: Nigeria: veel start-ups en kansen in een verbeterend ondernemersklimaat