Afrikastrategie: kabinet presenteert geïntegreerde inzet voor samenwerking met Afrika

Nederland scherpt zijn inzet in Afrika aan door meer, gerichter en duurzamer te investeren in het continent en de relatie met Afrikaanse landen. Doel van de strategie is om Nederland en de EU als een aantrekkelijke partner voor Afrikaanse landen te positioneren. Daarmee wil Nederland samen met Afrikaanse partners grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied van migratie, handel, de energietransitie, veiligheid en voedselzekerheid het hoofd bieden. Dat schrijven minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Geopolitieke en geo-economische competitie

De Afrikastrategie zet de Nederlandse inzet in het Afrikaanse continent voor de komende tien jaar uiteen. Nederland heeft met veel van de 54 Afrikaanse landen een goede relatie, en werkt nauw samen op het gebied van politiek, handel en ontwikkelingssamenwerking.

Tegelijkertijd hebben Nederland en de EU op het Afrikaanse continent te maken met geopolitieke uitdagingen en concurrentie van andere landen die hun invloed op het continent verder uitbreiden. Dat gaat om grootschalige investeringen van China in infrastructuur en in kritieke grondstoffen, de verstorende inzet van Rusland en de groeiende rol van andere spelers zoals de Golfstaten. Deze ontwikkelingen vragen om versterkte Nederlandse betrokkenheid, samen met de EU en andere Europese landen.

Gezamenlijke belangen

De belangen van Afrikaanse landen en Europa zijn nauw met elkaar verbonden: politiek, economisch en op het gebied van veiligheid. Net als Nederland en de EU hebben Afrikaanse landen belang bij het bestrijden en beteugelen van conflict, gewelddadig extremisme en terrorisme. De EU is de belangrijkste handelspartner en investeerder in Afrika en een grote donor van ontwikkeling en humanitaire hulp. Het Afrikaanse continent heeft grote voorraden van kritieke grondstoffen lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen die van belang zijn voor de energietransitie. Veel van die grondstoffen gaan nu vanuit Afrika eerst naar andere landen voor verwerking voordat ze in de EU terechtkomen. Ook Afrikaanse landen hebben er baat bij om de grondstoffen zelf te verwerken.

Instabiliteit en gebrek aan welvaart raken direct aan het dagelijks leven en het toekomstperspectief van Afrikanen en leiden sommige Afrikanen ertoe om buiten het continent de veiligheid op te zoeken of een bestaan op te bouwen. Aandacht voor het voorkomen van irreguliere migratie blijft dan ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse en Europese inzet in Afrikaanse landen.

Geïntegreerde aanpak

De Afrikastrategie is de eerste Nederlandse geïntegreerde strategie voor het hele Afrikaanse continent. Onderdeel ervan is een actiegerichte agenda die visie en inzet vertaalt naar acties op de korte, middellange en lange termijn. Centraal uitgangspunt daarbij is het belang van begrip voor elkaars positie, en de bereidheid om elkaar te ondersteunen op onderwerpen die voor de ander belangrijk zijn.

De Afrikastrategie is tot stand gekomen op basis van brede consultaties en verdiepende gesprekken met maatschappelijke partners, kennisinstellingen, bedrijven, diaspora, internationale organisaties en overheden, in Nederland, in Europa en bovenal in Afrika zelf.