Uitnodigingsformulier bewindspersoon ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Via dit formulier kunt u een bewindspersoon van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitnodigen.

Dit formulier kunt u alleen gebruiken voor uitnodigingen. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de organisatie of over het beleid, ga naar Contact.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.

group0
Bewindspersoon *
Is de bijeenkomst openbaar of besloten? *
Is er media uitgenodigd? *
Is het evenement commercieel? *
Is de bijeenkomst nationaal of internationaal? *

Uw gegevens

Contactpersoon

Bent u ook in het vervolg de aangewezen contactpersoon? *

Indien nee, graag naar invullen gegevens

group1

Gegevens contactpersoon

Vul hier een compleet telefoonnummer in.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek. Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord en uw gegevens worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden maximaal gedurende de kabinetsperiode plus een jaar bewaard. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *