Documenten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

4.140 documenten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software toe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2018

Uitstelbrief over het bericht dat huurders duizenden euro's meer moeten betalen door blokverwarming

Minister Wiebes (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van Kamerlid Beckerman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2018

Kamerbrief over kabinetsreactie op het bericht Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het bericht Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over validatie van 80% -norm arbeidsovereenkomst postsector

Staatssecretaris Keizer (EZK) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Berg (CDA) over de validatie van de 80%-norm...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Kamerbrief over stand van zaken wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Antwoord op Kamervraag over rol Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt een vraag van Kamerlid Moorlag over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Antwoorden over bericht 'Stormloop op grond voor zonneparken'

Minister Wiebes (MZK) en minister Schouten (LNV) beantwoorden de vragen van Kamerlid Dik-Faber (CU) over het bericht "Stormloop...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Kamerbrief over kabinetsreactie AWTI-advies WTI-diplomatie

Minister van Engelshoven van OCW, minister Kaag voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Kamerbrief over verantwoording en doorkijk StartupDelta2020

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de verantwoording van StartupDelta 2.0 en de doorkijk naar...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Antwoorden op Kamervragen over wetenschappelijke borging klimaatbeleid

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018