Kamerbrief uitvoering motie gebruik vaste houtige biomassa voor energietoepassingen

Minister Wiebes meldt hoe hij de aangenomen motie-Sienot c.s. uitvoert. De motie gaat over het gebruik van vaste houtige biomassa voor het opwekken van energie.