Overzicht voorgestelde aanvullende maatregelen klimaatopgave

Overzicht van maatregelen die belanghebbenden hebben aangedragen als aanvulling op de maatregelen in het rapport 'Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050' van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal.