beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn (PDF | 2 pagina's | 220 kB)