Update gasleveringszekerheid 65 - 6 oktober 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 6 oktober 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen worden in aanloop naar komende winter gevuld.
  • Inmiddels ligt de vulgraad ruim voor op schema en de verwachting is dat deze nog iets zal stijgen. Norg en Alkmaar zijn inmiddels vol.
  • De prijs ligt rond € 40.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 3 oktober 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 4 oktober 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 4 oktober 2023.

Aanvoer tussen 7 september en 4 oktober in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 4 oktober 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand.

Toelichting

  • Om komende winter voldoende gas te hebben moeten de gasvoorraden weer goed gevuld worden in de zomer.
  • Inmiddels ligt de vulgraad ruim voor op schema en de verwachting is dat deze verder zal stijgen. Norg en Alkmaar zijn inmiddels vol.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren (2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.