Update gasleveringszekerheid 70 - 10 november 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 10 november 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn in aanloop naar komende winter gevuld.
  • De seizoensbergingen zijn vol.
  • De prijs ligt rond € 50.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 7 november 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 8 november 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 8 november 2023.

Aanvoer tussen 5 oktober en 8 november in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 8 november 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand.

Toelichting

  • Om komende winter voldoende gas te hebben moeten degasvoorraden weer goed gevuld worden in de zomer.
  • Inmiddels zijn de seizoensbergingen vol.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren(2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangtvanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie overgasleveringen.