Veilig online 2020 – kennis, houding en gedrag van ambtenaren

Rapport over online veiligheid met als doel het vergaren van kennis, houding en gedrag van ambtenaren met betrekking tot online veiligheid enerzijds en het bieden van inzichten voor beleidsvorming met betrekking tot dit thema anderzijds.