Ontwikkelkader windenergie op zee

Dit ontwikkelkader beschrijft op hoofdlijnen de functionele eisen en het technische concept van het elektriciteitsnet op zee waarop windparken worden aangesloten. Het doel van het ontwikkelkader is vooral om kaders te stellen aan de vormgeving, aanleg, beschikbaarheid en levensduur van het net op zee.

Ontwikkelkader windenergie op zee (PDF | 38 pagina's | 1,3 MB)