Besluit Wob-verzoek Windpark N33

Besluit op een verzoek om informatie over het Windpark N33 uit de periode 1 december 2020 tot 10 september 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek Windpark N33 (PDF | 7 pagina's | 280 kB)

Lijst van documenten (PDF | 9 pagina's | 119 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 190 pagina's | 16 MB)