Documenten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

5.953 documenten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Gaswinning Groningen: versterken van gebouwen

Video | 10-09-2019

Bijlage 3 - SodM advies over veiligheidsimplicaties verdere verlaging van het gaswinningsniveau in het gasjaar 2019-2020

Brief van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes over veiligheidsimplicaties van verdere verlaging van het ...

Publicatie | 10-09-2019

Bijlage 7 - Definitief instemmingsbesluit gasopslag Norg

Brief van Nederlandsche Aardolie Maatschappij aan minister Wiebes over definitief instemmingsbesluit gasopslag Norg.

Publicatie | 10-09-2019

Kamerbrief over gaswinningsniveau Groningen in 2019-2020

Minsiter Wiebes informeert de Tweede Kamer over het gaswinningsniveau Groningen in 2019-2020.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2019

Bijlage 2 - Advies GTS aanvullende analyse - inzet stikstof boven het planmatige niveau

Brief van Gasunie transport services aan minister Wiebes over de aanvullende analyse over inzet stikstof boven het planmatige ...

Publicatie | 10-09-2019

Bijlage 6 - Definitief vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

Brief van Nederlandsche Aardolie Maatschappij aan minister Wiebes over het Groningen gasveld 2019-2020.

Publicatie | 10-09-2019

Bijlage 4 - Advies ACM 100% stikstofinzet

Brief van Autoriteit Consument en Markt aan minister Wiebes over het advies stikstofinzet.

Publicatie | 10-09-2019

Bijlage 1 - Advies GTS Finaal advies inzake maatregelen reductie Groningenproductie

Brief van Gasunie transport services aan minister Wiebes over het finaal advies over maatregelen om de Groningenproductie te ...

Publicatie | 10-09-2019

Afbouw van de gaswinning in Groningen

Video | 10-09-2019

Besluit Wob-verzoek over werkafspraken tussen NCG, CVW en inspectiebureaus en de voortgangsrapporten vanuit CVW aan NCG voor zover deze betrekking hebben op de woning van de verzoeker

Besluit op een verzoek om informatie over werkafspraken tussen NCG, CVW en inspectiebureaus en de voortgangsrapporten vanuit CVW ...

Wob-verzoek | 10-09-2019