Documenten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

8.617 documenten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten van deze organisatie
 1. Antwoorden op Kamervragen over Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de agenda van de formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid op 30 ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 30-11-2023

 2. Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ACM en EZK over evaluatie en herziening van Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten

  Lijst van documenten bij het besluit op Woo-verzoek over de communicatie tussen ACM en EZK over evaluatie en herziening van ...

  Publicatie | 30-11-2023

 3. Documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ACM en EZK over evaluatie en herziening van Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten

  Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de communicatie tussen ACM en EZK over evaluatie en herziening ...

  Publicatie | 30-11-2023

 4. Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ACM en EZK over evaluatie en herziening van Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van EZK over ...

  Woo-besluit | 30-11-2023

 5. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen begroting Economische Zaken en Klimaat 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 30-11-2023

 6. Beslisnota bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 30-11-2023

 7. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen begroting Nationaal Groeifonds 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 30-11-2023

 8. Uitstelbrief kabinetsreactie op AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak'

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) meldt de Tweede Kamer dat de kabinetsreactie op het ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2023

 9. Antwoorden op Kamervragen over verklaring verdrievoudigen kernenergie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 29-11-2023

 10. Bestuurskosten ministerie van EZK oktober 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

  Publicatie | 29-11-2023