Diensten en instellingen ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op uitvoering van de Telecommunicatiewet.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt zich als toezichthouder sterk voor consumenten en bedrijven.

Adviescollege Toetsing Regeldruk

ATR geeft adviezen aan de overheid voor vermindering van de regeldruk voor bedrijven en burgers.

Centraal Planbureau (CPB)

Het Centraal Planbureau (CPB) maakt economische analyses voor beleidsmakers en politici.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is de ICT-dienstverlener van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK). DICTU is een baten-lastendienst.

Digital Trust Center

Het Digital Trust Center (DTC) heeft als missie om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Naast voorlichting en het stimuleren van samenwerkingen deelt het DTC ook dreigingsinformatie met het bedrijfsleven.  

Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van de 12 Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. De Nationaal Coördinator Groningen is verantwoordelijk voor de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid voor Groningers in het aardbevingsgebied.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa ondersteunt de uitvoering van emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie (veelal biobrandstoffen) in het vervoer en transport en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels op deze terreinen.

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten.

Pianoo

PIANOo is het expertisecentrum voor inkoop en aanbesteding van de overheid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers duurzaam en innovatief te ondernemen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de winning en het transport van delfstoffen.