Strenghtening Digital Economic Security in Europe

In dit Engelstalige onderzoeksrapport vergelijkt Clingendael het beleid voor digitale autonomie van 6 toonaangevende landen van binnen en buiten de Europese Unie (EU). De resultaten van het onderzoek zijn in een eerder stadium betrokken bij het kiezen van beleidsprioriteiten en het vormgeven van handelingsperspectief van de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie.

Strenghtening Digital Economic Security in Europe