Onderzoek: gevolgen van corona voor ondernemers in het MKB

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën (FIN) heeft onderzoeksbureau Kantar onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor ondernemers in het MKB. Het onderzoek gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, de bekendheid, het gebruik en de waardering van steunmaatregelen en de informatiebehoefte van ondernemers.