Renovatie Korte Voorhout 7 via publiek-private samenwerking

In de periode 2007-2008 is het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout 7 in Den Haag ingrijpend gerenoveerd. Het is het eerste rijkshuisvestingsproject dat is uitgevoerd via publiek-private samenwerking (pps).

Reden renovatie

Het gebouw van het ministerie van Financiën staat sinds het begin van de jaren '70 op de hoek van het Korte Voorhout en de Prinsessegracht. Het gebouw bleef in grote lijnen ongewijzigd. Maar in 2002 waren de installaties en de inrichting sterk verouderd. Ook het enkele glas voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Om die reden besloot Financiën tot een grondige renovatie.

Publiek-private samenwerking

Voor de renovatie van het ministerie van Financiën werd gekozen voor een publiek-private samenwerking (pps).

De gekozen pps-vorm is een DBFMO-contract. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Dit betekent dat alle schakels (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) als één geheel zijn aanbesteed aan een private partij.

Voordelen pps

Na onderzoek bleek dat deze uitvoering voordelen opleverde ten opzichte van een traditionele uitvoering.

  • Lagere kosten: het kostenvoordeel door uitbesteding bedroeg 15%.
  • Hogere kwaliteit: als resultaat van het innovatieve en flexibele karakter van het nieuwe gebouw.

De belangrijkste redenen voor deze voordelen waren:

  • De keuze voor een 25-jarig contract. Daardoor kunnen de kosten over de hele levensduur worden uitgesmeerd;
  • De marktpartij kreeg de ruimte om met efficiënte en innovatieve oplossingen te komen;
  • De risico's werden bij de partij neergelegd die ze het beste kan beheersen (Staat of private partij).

Consortium Safire

De Rijksgebouwendienst en het ministerie van Financiën kozen in 2006 voor Consortium Safire (Burgers Ergon, GTI, ISS Facility Services, Strukton) en een investeringsfonds van ABN AMRO en Dutch Infrastructure Fund om de renovatie uit te voeren.

Financiën en de Rijksgebouwendienst verwachten dat pps-aanbestedingen leiden tot een doelmatiger inzet van overheidsmiddelen.

Europese aanbesteding

De pps-renovatie van het ministerie van Financiën is Europees aanbesteed. De eisen stonden beschreven in de 'outputspecificatie'. Safire mocht de oplossing bedenken. Bij de aanbesteding werd niet alleen naar de prijs gekeken. Ook kwalitatieve criteria wogen mee. Verder bestond de aanbiedingsprijs niet alleen uit bouwkosten, maar ook uit het onderhoud, energiekosten en facilitaire diensten.

Exploitatie

Safire ontvangt tijdens de exploitatie een prestatieafhankelijke vergoeding. Goede monitoring, in combinatie met een systeem van prikkels en beloningen, moet ervoor zorgen dat Safire de overeengekomen prestaties behaalt.

Tijdlijn

Pps-renovatie ministerie van Financiën