‘Landen weten dat we ons best voor ze doen’

Medewerkers aan het woord

Een aantal landen kijkt de kunst af bij Nederland. Tenminste, als het gaat om de overheidsfinanciën, het begrotingsbeleid of ons belastingstelsel. Angelique van Haasteren en Annemiek Hellemons coördineren en ondersteunen de hulp aan deze zogeheten kiesgroeplanden.

Vergroot afbeelding Angelique en Annemiek Kiesgroeplanden
Beeld: ©Ministerie van Financiën

'Kiesgroeplanden zijn landen die Nederland vertegenwoordigt bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD. We hebben daardoor een speciale relatie met deze landen'

Vergroot afbeelding Angelique
Beeld: ©Ministerie van Financiën

Naam: Angelique van Haasteren (53)

Functie: coördinerend beleidsmedewerker bij de afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen

Standplaats: Den Haag

Vergroot afbeelding Annemiek
Beeld: ©Ministerie van Financiën

Naam: Annemiek Hellemons (40)

Functie: beleidsondersteuner bij de afdeling Internationale Economie en Financiële Instellingen

Standplaats: Den Haag

"Kiesgroeplanden zijn landen die Nederland vertegenwoordigt bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)", vertelt beleidsmedewerker Angelique van Haasteren. "We hebben daardoor een speciale relatie met deze landen. We vertegenwoordigen en ondersteunen ze met onze kennis en kunde. Het Kiesgroepprogramma is gericht op het verstevigen van de onderlinge relatie door landen technisch te ondersteunen bij belangrijke hervormingen."

Angelique stuurt collega’s aan die kiesgroeplanden bijstaan met raad en daad. Voor deze landen geldt Nederland als een voorbeeld op het gebied van overheidsfinanciën. "Ons ministerie en de Belastingdienst staan internationaal bekend om hun vakmanschap en expertise. Daar komt bij dat we goed samenwerken met andere landen, instellingen en organisaties, en dat Nederland als een betrouwbare partner wordt gezien." Collega Annemiek Hellemons knikt. "Landen weten dat we ons best voor ze doen. We zijn goed georganiseerd en we onderhouden actief onze relaties met de kiesgroeplanden."

Technische assistentie

Zo stelde Bosnië en Herzegovina vragen over financieel beheer en audit, Roemenië zocht samenwerking met Nederland omtrent een public finance school en Armenia wilde meer weten over het ‘citizens budget’. Wat gebeurt er wanneer zulke kiesgroeplanden met vragen voor technische assistentie komen?

"We checken natuurlijk eerst of het een verzoek is waar we iets mee kunnen", zegt Angelique. "Daarna gaan we op zoek naar de juiste experts. Meestal gaan de experts naar de kiesgroeplanden toe om daar hun kennis over te dragen. Ze leggen ter plaatse uit hoe wij een begroting maken, hoe ons belastingstelsel werkt, en kijken welke elementen daarvan in dat land kunnen worden gebruikt. We doen het ook andersom trouwens, dat we collega’s van het ministerie van Financiën of de centrale bank van kiesgroeplanden hier uitnodigen."

Annemiek vult aan: "Soms is extra overleg met onze collega’s in de kiesgroeplanden nodig om het verzoek scherp te krijgen en meer informatie te krijgen, bijvoorbeeld over bestaande wetgeving in de landen of over hun hervormingsplannen. Veel kiesgroeplanden hebben een heel bescheiden administratie en de ambtenaren daar werken vaak onder moeilijke omstandigheden. Daar houden we rekening mee bij het verlenen van technische assistentie door maatwerk te leveren."

Financiële geletterdheid

"In ons werk zijn er geen snelle oplossingen of resultaten", zegt Angelique. "Het gaat vaak om ondersteuning bij het maken van nieuw beleid en dat vraagt om een lange adem. Zo voeren we al een paar jaar een project uit met de OESO en Wijzer in Geldzaken over financiële educatie. Doel is om financiële geletterdheid in kiesgroeplanden te verhogen, oftewel: het bevorderen van verantwoord financieel gedrag. Om dit voor elkaar te krijgen organiseren we workshops, voeren gesprekken en kijken we mee met de plannen die ze maken. Dat levert resultaat op: laatst kregen we een enthousiaste e-mail uit Bulgarije: hun eerste nationale aanpak voor financiële geletterdheid is klaar. Dat ze zo’n moment waar ze trots op zijn met ons delen, zegt iets over de goede verstandhouding."

'Doel is om financiële geletterdheid in kiesgroeplanden te verhogen, oftewel: het bevorderen van verantwoord financieel gedrag'

Hybride werken

Reizen was het afgelopen anderhalf jaar niet mogelijk. ‘We hebben zoveel mogelijk online gedaan en dat werkte meestal goed. Ook kregen we verzoeken die direct met corona te maken hebben, bijvoorbeeld over welke maatregelen we hier hebben getroffen, of wat er allemaal komt kijken bij het organiseren en faciliteren van thuiswerken.’ Angelique en Annemiek streven er, samen met hun collega Philippe Bool, samen naar om in 2022 een hybride programma aan te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de collega’s in de kiesgroeplanden.