Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid (PDF | 4 pagina's | 123 kB)