Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de 'Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid' (PAMV). Daarbij gaat hij in op 2 bepalingsmethoden voor de geluidbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer. Hij stuurt enkele onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid (PDF | 6 pagina's | 340 kB)

Bijlagen