Advies over het RIVM-rapport 2022-0007 Relaties vliegtuiggeluid - hinder en slaapverstoring 2020

De Begeleidingsgroep PAMV (Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid) geeft advies over het rapport rapport 'Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020' van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Advies over het RIVM-rapport 2022-0007 Relaties vliegtuiggeluid - hinder en slaapverstoring 2020 (PDF | 5 pagina's | 122 kB)