RIVM-brief Reactie op review Expertgroep RIVM- rapport 2022-0007 Relaties vliegtuiggeluid - hinder en slaapverstoring 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert op het advies van de Begeleidingsgroep PAMV (Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid) over het rapport 'Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020'.

RIVM-brief Reactie op review Expertgroep RIVM- rapport 2022-0007 Relaties vliegtuiggeluid - hinder en slaapverstoring 2020 (PDF | 9 pagina's | 168 kB)