Advies begeleidingsgroep PAMV 2022

De Begeleidingsgroep PAMV (Programmatische Aanpak Meten (en berekenen) Vliegtuiggeluid) geeft aanvullend advies naar aanleiding van het rapport rapport 'Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020' van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Advies begeleidingsgroep PAMV 2022 (PDF | 5 pagina's | 89 kB)