Beslisnota bij Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij  Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken (PDF | 3 pagina's | 172 kB)