Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor netwerken van Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat om het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

Kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken (PDF | 10 pagina's | 366 kB)

Het BKN bevat 3 uitgangspunten:

  • een efficiënte en duurzame inzet;
  • haalbaarheid en maakbaarheid;
  • een eerlijke verdeling van kosten.