Toelichting werkzaamheden en maatregelen

Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

Toelichting werkzaamheden en maatregelen (PDF | 4 pagina's | 105 kB)