Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid N50 (PDF | 3 pagina's | 148 kB)