Beslisnota bij Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 2023–2026

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 2023–2026