Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 2023–2026

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het meerjarige Informatieplan IenW 2023–2026. Het meerjarig informatieplan beschrijft de maatschappelijke opgaven en prioriteiten voor digitalisering en ICT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij geven een toelichting bij het plan.

Kamerbrief bij Meerjarig departementaal Informatieplan 2023–2026